Haabersti terviskeskuse kolmas korrus

© JÄRVEOTSA PEREARSTIKESKUS OÜ

Järveotsa Perearstikeskuse kodukord

Ägeda haigusega patsiendid suunatakse esmalt alati pereõe vastuvõtule. Kõikide meie töötajate nimekiri on meie interneti koduleheküljel www.tohter.ee ning ooteruumis asuval stendil. Registratuur on avatud tööpäeviti kell 8.00 – 18.00. Kolmapäeviti on keskus suletud ajavahemikul kell 13.00-14.00.

Kontakteerumise võimalused: telefon 6747 240, www.eperearstikeskus.ee (kasutada saavad ainult Järveotsa PAK patsiendid) – vastatakse 1 tööpäeva jooksul, suure koormusega päevadel 2 tööpäeva jooksul. Hooldekodude töötajate, eestkostjate jt patsiente esindavate füüsiliste ja juriidiliste isikute jaoks on avatud e-postkast tohter@tohter.ee. Teistele kirjadele e-postkastis tohter@tohter.ee ei vastata.

Uute patsientide avalduste vastuvõtmiseks on e-postiaadress avaldused@tohter.ee. Avaldustele vastatakse 7 tööpäeva jooksul. Ravim- jt firmadele, ametlike teadete jaoks on avatud postkast teated@tohter.ee. Koolituspakkumistele on avatud e-postkast aadressiga koolitused@tohter.ee. Praktikale tulla soovijatele on avatud e-postkast aadressiga praktika@tohter.ee. Arved palume saata e-postkasti arved@tohter.ee

Registratuuris toimub:

1) registreerimine vastuvõtule;

2) retseptide / dokumentide väljastamine;

3) koduvisiitide registreerimine.

Registreerimisel küsitatakse patsiendi isikukoodi ja vastuvõtule pöördumise PÕHJUST (haigestumine; tõendi või dokumendi väljastamine; retsepti pikendamine vm) Koduvisiitide registreerimine toimub telefonil 6747 240 kell 8.00 – 11.00. NB! Koduvisiite tehakse ainult perearsti nimistu piirkonnas. Nimistute piirkonnad on leitavad Järveotsa Perearstikeskuse kodulehelt www.tohter.ee. Koduvisiidid on tasulised.

Koduvisiite teeb valvearst. Koduvisiidi tegemise vajaduse üle otsustab perearst. Pereõdede vastuvõtt toimub tööpäeviti kell 8.00 – 18.00. Pereõe konsultatsiooniks kirjutage www.eperearstikeskus.ee või helistage telefonil 6747 240. Retseptide pikendamise tellimusi võetakse vastu www.eperearstikeskus.ee või telefonil: 6747 240. Etteteatamata kohale tulnud patsiendi ooteaeg võib olla sõltuvalt haigusseisundist kuni 3 tundi. Kui terviseprobleem ei nõua kiiret meditsiinilist sekkumist, registreeritakse Teid üldjärjekorda.