Haabersti terviskeskuse kolmas korrus

© JÄRVEOTSA PEREARSTIKESKUS OÜ

Järveotsa Perearstikeskuse kodukord

Ägeda haigusega patsiendid suunatakse esmalt alati pereõe vastuvõtule. Kõikide meie töötajate nimekiri on meie interneti koduleheküljel www.tohter.ee ning ooteruumis asuval stendil. Registratuur on avatud tööpäeviti kell 8.00 – 18.00. Kolmapäeviti on keskus suletud ajavahemikul kell 13.00-14.00.

Telefon 6747 240, e-post: info@tohter.ee.

Registratuuris toimub:

1) registreerimine vastuvõtule;

2) retseptide / dokumentide väljastamine;

3) koduvisiitide registreerimine.

Registreerimisel küsitatakse patsiendi isikukoodi ja vastuvõtule pöördumise PÕHJUST (haigestumine; tõendi või dokumendi väljastamine; retsepti pikendamine vm) Koduvisiitide registreerimine toimub telefonil 6747 240 kell 8.00 – 11.00. NB! Koduvisiite tehakse ainult perearsti nimistu piirkonnas. Nimistute piirkonnad on leitavad Järveotsa Perearstikeskuse kodulehelt www.tohter.ee. Koduvisiidid on tasulised.

Koduvisiite teeb valvearst. Koduvisiidi tegemise vajaduse üle otsustab perearst. Pereõdede vastuvõtt toimub tööpäeviti kell 8.00 – 18.00. Pereõe konsultatsiooniks helistage telefonil 6747 240 või e-postil info@tohter.ee. Retseptide pikendamise tellimusi võetakse vastu telefonil: 6747 240 ja e-postil: info@tohter.ee või www.eperearstikeskus.ee Etteteatamata kohale tulnud patsiendi ooteaeg võib olla sõltuvalt haigusseisundist kuni 3 tundi. Kui terviseprobleem ei nõua kiiret meditsiinilist sekkumist, registreeritakse Teid üldjärjekorda.