Haabersti terviskeskuse kolmas korrus

© JÄRVEOTSA PEREARSTIKESKUS OÜ
Alkoinfo.ee

Kainem ja tervem Eesti

Järveotsa Perearstikeskus on liitunud programmiga „Kainem ja tervem Eesti“, mille üheks osaks on alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenuse osutamine. Alkoholi liigtarvitamise varajaseks avastamiseks kasutab pereõde või perearst AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) http://www.alkoinfo.ee/audit küsimustikku, mille on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon. AUDIT test koosneb kümnest küsimusest ning see näitab, millisel riskitasemel on inimese alkoholitarvitamine. Riskitasemeid on kokku neli: madala riskiga tarvitamine, tervist ohustav tarvitamine, tervist kahjustav tarvitamine ning võimalik alkoholisõltuvus. Kui patsient tarvitab alkoholi ohustavalt või kahjustavalt, aitab perearst või pereõde leida motivatsiooni ja viise tarvitatavate alkoholikoguste vähendamiseks. Kui mured on suuremad ning perearst või pereõde ei saa abi…