Haabersti terviskeskuse kolmas korrus

© JÄRVEOTSA PEREARSTIKESKUS OÜ
tohter

Järgmisest aastast toimuvad immuniseerimiskavas muudatused

2018a. on ette näha muudatusi senises immuniseerimiskavas. Järgnevalt anname ülevaate, milleks on vaja immuniseerimiskava, miks seda aeg-ajalt muudetakse, keda muudatused puudutavad. Milleks on vaja immuniseerimiskava ja miks seda muudetakse? Immuniseerimiskavad ja -programmid on olemas enamikes riikides. See näitab arusaama, et vaktsiinid töötavad, need on efektiivsed ja vaktsineerimine on ühiskonnale tervikuna kasu toov. Immuniseerimiskava või -programmiga öeldakse keda, millal ning milliste haiguste vastu vaktsineeritakse. Vaktsineerimised on reeglina korraldatud ja rahastatud riigi või väiksema haldusüksuse tasandil. Immuniseerimiskavad või –programmid on vajalikud igale inimesele, et olla kaitstud välditavate haiguste eest, kuid ka tervikuna kogu ühiskonnale, et hoida ära haiguste levikut, haigestumust, puhanguid ja…

Kainem ja tervem Eesti

Järveotsa Perearstikeskus on liitunud programmiga „Kainem ja tervem Eesti“, mille üheks osaks on alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenuse osutamine. Alkoholi liigtarvitamise varajaseks avastamiseks kasutab pereõde või perearst AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) http://www.alkoinfo.ee/audit küsimustikku, mille on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon. AUDIT test koosneb kümnest küsimusest ning see näitab, millisel riskitasemel on inimese alkoholitarvitamine. Riskitasemeid on kokku neli: madala riskiga tarvitamine, tervist ohustav tarvitamine, tervist kahjustav tarvitamine ning võimalik alkoholisõltuvus. Kui patsient tarvitab alkoholi ohustavalt või kahjustavalt, aitab perearst või pereõde leida motivatsiooni ja viise tarvitatavate alkoholikoguste vähendamiseks. Kui mured on suuremad ning perearst või pereõde ei saa abi…